Untitled Document
เรื่องราวร้องทุกข์
   
กองทัพภาคที่ 4 ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1299 หรือตู้ ปณ 444 และหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 หรือ โทร 075383405 ในวัน และเวลาราชการ : [ 14-14-552] "กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป" : [ 14-14-555]
Untitled Document
 
 
- เพลงทหารราบจอมพิฆาต
- เพลงน้ำใจดับไฟแผ่นดิน
- เพลงฝากเพลงก่อนลาสัญญาจากใจ
- เพลงพระมิ่งขวัญของประเทศ
- เพลงรวมใจซ่อมปลายด้ามขวาน
 
ลิงค์
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 4
กองทัพภาคที่ 1
กองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 4
ศูนย์ผลิตรายการและข่าว ทภ.4
กองทัพบก
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
มทบ.41
มทบ.42
พล.ร.5
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
จทบ.ช.พ.
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
จทบ.ส.ฎ.
จทบ.ป.น.
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
กองการกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก
กรมกำลังพลทหารบก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระทรวงกลาโหม
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
สถานีวิทยุกองทัพบก
ข่าวทหารบก สลก.ทบ.
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 2
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
กองกำลังเทพสตรี
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.4
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพบก
จังหวัดทหารบกทุ่งสง
ศูนย์การเรียนรู้ กองทัพภาคที่ 4
กองพันทหารช่างที่ 5
กองพลพัฒนา 4
นิตยสารยุทธโกษ
 
ดาวน์โหลด

 

จำนวนคนเข้าวันนี้ :1043
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :420
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :2040347
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:
วันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561
:: รองมทภ.๔ และผอ.ศปพร.เดินทางไปเยี่ยม ติดตามงาน และรับทราบปัญหาของสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านเขาตันหยง
เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย.๖๐ พล.ต.วิชาญ สุขสง รองมทภ.๔ และผอ.ศปพร.เดินทางไปเยี่ยม ติดตามงาน และรับทราบปัญหาของสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านเขาตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส มีสมาชิก ๓๒ คน เป็นกลุ่มปักผ้า ปีที่ผ่านมาไม่ได้ส่งผลิตภัณฑ์ให้มูลนิธิศิลปาชีพ เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ไปทำงานรับจ้างที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองและฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่ใกล้เคียงจึงมีเวลามาทำศิลปาชีพน้อย
ตอนนี้ที่ยังทำอยู่เป็นผู้สูงอายุ แต่ยังต้องการจะดำรงกลุ่มไว้ และจะหาสมาชิกใหม่ที่ว่างงานมาดำเนินงานต่อ และได้เสนอปัญหาสมาชิกสูงอายุมองไม่ค่อยเห็นต้องการแว่นตา คณะทำงานได้รับเรื่องเพื่อมาดำเนินการให้....หลังจากนั้นได้มอบเงินบำรุงขวัญ มอบผ้าห่ม และสิ่งของบริโภคให้กับสมาชิกทั้ง ๓๒ คน ทำให้สมาชิกมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
เขียนโดย : วิศรุต สุวรรณพงศ์ 21-11-2560 เวลา 13:43:49 น.
 
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :  

Releted Link  
   


Untitled Document ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 (ศปส.ศปก.ทภ.4)
www.pr4army.com อีเมล์ pr4army@gmail.com โทรศัพท์ 075-383418 โทร.ทบ.40054