Untitled Document
เรื่องราวร้องทุกข์
   
กองทัพภาคที่ 4 ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1299 หรือตู้ ปณ 444 และหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 หรือ โทร 075383405 ในวัน และเวลาราชการ : [ 14-14-552] "กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป" : [ 14-14-555]
Untitled Document
 
 
- เพลงทหารราบจอมพิฆาต
- เพลงน้ำใจดับไฟแผ่นดิน
- เพลงฝากเพลงก่อนลาสัญญาจากใจ
- เพลงพระมิ่งขวัญของประเทศ
- เพลงรวมใจซ่อมปลายด้ามขวาน
 
ลิงค์
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 4
กองทัพภาคที่ 1
กองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 4
ศูนย์ผลิตรายการและข่าว ทภ.4
กองทัพบก
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
มทบ.41
มทบ.42
พล.ร.5
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
จทบ.ช.พ.
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
จทบ.ส.ฎ.
จทบ.ป.น.
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
กองการกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก
กรมกำลังพลทหารบก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระทรวงกลาโหม
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
สถานีวิทยุกองทัพบก
ข่าวทหารบก สลก.ทบ.
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 2
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
กองกำลังเทพสตรี
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.4
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพบก
จังหวัดทหารบกทุ่งสง
ศูนย์การเรียนรู้ กองทัพภาคที่ 4
กองพันทหารช่างที่ 5
กองพลพัฒนา 4
นิตยสารยุทธโกษ
 
ดาวน์โหลด

 

จำนวนคนเข้าวันนี้ :1058
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :420
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :2040362
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:
วันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561
:: กองทัพภาคที่ 4 ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยค่ายทหาร จำนวน 23 ค่าย ทั่วภาคใต้
กองทัพภาคที่ 4 ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยค่ายทหาร จำนวน 23 ค่าย ทั่วภาคใต้ พร้อมใจกันจัดกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 13 ม.ค.61 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป พบกับการแสดงยุทโธปกรณ์ทางทหารประเภทประเภทต่างๆ การแสดงบินผาดแผลงจากเครื่องบินสมรรถนะสูง “ กริพเพ่น ” ของ ทอ. การแสดงบนเวที และอื่นๆ อีกมากมาย ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ดังนี้
จ.ชุมพร ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จ.ระนอง ค่ายรัตนรังสรรค์ จ.สุราษฏร์ธานี ค่ายวิภาวดีรังสิต จ.นครศรีธรรมราช ค่ายวชิราวุธ และ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ.ตรัง ค่ายพระยารัษฏานุประดิษฐ์ จ.กระบี่ ร.๑๕ พัน.๑ อ.คลองท่อม จ.พัทลุง ค่ายอภัยบริรักษ์ จ.สงขลา ค่ายเสนาณรงค์, ค่ายรัตนพล, ค่ายลพบุรีราเมศว์, ค่ายมหาจักรีสิรินธร และค่ายพระปกเกล้า จ.สตูล ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ จ.ปัตตานี ค่ายสิรินธร, ค่ายอิงคยุทธบริหาร, ค่ายพระยาอินทิรา และ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จ.ยะลา ค่ายสิรินธร, ค่ายพยัคฆ์ และค่ายพระยาเดชานุชิต จ.นราธิวาส ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และค่ายกัลยาณิวัฒนา และค่ายทหารใกล้บ้าน ทั่วพื้นที่ภาคใต้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กกร.ทภ.4 และ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทภ.4 โทร 075383405, 075383418 ในวันและเวลาราชการ
เขียนโดย : วิศรุต สุวรรณพงศ์ 10-01-2561 เวลา 10:05:26 น.
 
 
ไม่มีภาพประกอบ  

Releted Link  
  การประชุมจัดชุดประเมินผล หน่วยในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4
พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจ พร้อมมอบสิ่งของบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
พล.ต.จะนะ ปรีชา เสธ.ทภ.4 เดินทางตรวจเยื่ยม และสังเกตุการณ์ในสถานที่ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ในพื้นที่ อ.ท้ายเหมือง จว.พ.ง.
ของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
รอง มทภ.๔ และ ผอ.ศปร.กอ.รมน.ภาค ๔ และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้า และพบปะให้กำลังใจ สมาชิกศิลปาชีพ บ้านตรอกแค
 


Untitled Document ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 (ศปส.ศปก.ทภ.4)
www.pr4army.com อีเมล์ pr4army@gmail.com โทรศัพท์ 075-383418 โทร.ทบ.40054