Untitled Document
เรื่องราวร้องทุกข์
   
กองทัพภาคที่ 4 ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1299 หรือตู้ ปณ 444 และหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 หรือ โทร 075383405 ในวัน และเวลาราชการ : [ 14-14-552] "กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป" : [ 14-14-555]
Untitled Document
 
 
- เพลงทหารราบจอมพิฆาต
- เพลงน้ำใจดับไฟแผ่นดิน
- เพลงฝากเพลงก่อนลาสัญญาจากใจ
- เพลงพระมิ่งขวัญของประเทศ
- เพลงรวมใจซ่อมปลายด้ามขวาน
 
ลิงค์
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 4
กองทัพภาคที่ 1
กองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 4
ศูนย์ผลิตรายการและข่าว ทภ.4
กองทัพบก
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
มทบ.41
มทบ.42
พล.ร.5
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
จทบ.ช.พ.
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
จทบ.ส.ฎ.
จทบ.ป.น.
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
กองการกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก
กรมกำลังพลทหารบก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระทรวงกลาโหม
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
สถานีวิทยุกองทัพบก
ข่าวทหารบก สลก.ทบ.
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 2
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
กองกำลังเทพสตรี
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.4
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพบก
จังหวัดทหารบกทุ่งสง
ศูนย์การเรียนรู้ กองทัพภาคที่ 4
กองพันทหารช่างที่ 5
กองพลพัฒนา 4
นิตยสารยุทธโกษ
 
ดาวน์โหลด

 

จำนวนคนเข้าวันนี้ :989
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :420
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :2040293
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:
วันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561
:: ### กองทัพภาคที่ 4 ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยค่ายทหาร จำนวน 22 ค่าย ทั่วภาคใต้ พร้อมใจกันจัดกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 13 ม.ค.61 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ### ในส่วนของพื้นที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม ณ ค่ายวชิราวุธ โดยมีการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ทางทหารประเภทประเภทต่างๆ อาทิ เฮลิคอปเตอร์ โดย หน่วยบินทางยุทธวิธีกองทัพบกที่ 4 และ กองร้อยบิน กองพลทหารราบที่ 5 การจัดแสดงอาวุธปืนใหญ่ขนาด 105 มิลลิเมตร และอาวุธปืนที่ใช้ในทางทหารประเภทต่างๆ จากกรมทหารราบที่ 15, กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 รวมทั้งการประลองฝีมือในสนามยิงปืน BB Gun ของ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105 ยุทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย และการแต่งกายย้อนยุคของทหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จาก มทบ.41 ยุทโธปกรณ์ทางการสื่อสาร ของกองพันทหารสื่อสารที่ 24 การบริการตรวจหาหมู่เลือดและการตกแต่งบาดแผลสมมุติ จาก รพ.ค่ายวชิราวุธ การแสดงบินผาดแผลงจากเครื่องบินสมรรถนะสูง “ กริพเพ่น ” ของ ทอ. โดย กองบิน 56 จ.สุราษฏร์ธานี สนุกสนานกับการผจญภัยบนสะพานเชือก และการสาธิตการดำรงชีพในป่า โดยกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 4 การสาธิตการใช้ร่มของทหารพลร่ม จากกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 4 การประกวดร้องเพลงของเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ณ เวทีกลาง ชิงเงินรางวัลจากกองทัพภาคที่ 4 เพื่อเป็นทุนการศึกษา โดยสมัครเข้าประกวดได้ภายในงาน การแสดงบนเวที และมีของแจก ของแถม และการร่วมสนุกกับกิจกรรมตามเต๊นท์ต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ### เที่ยวงานวันเด็กให้สนุก สุขใจ ต้องแวะไป ที่งานวันเด็กของกองทัพภาคที่ 4 ### #กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
### กองทัพภาคที่ 4 ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยค่ายทหาร จำนวน 22 ค่าย ทั่วภาคใต้ พร้อมใจกันจัดกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 13 ม.ค.61 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ###
ในส่วนของพื้นที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม ณ ค่ายวชิราวุธ โดยมีการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ทางทหารประเภทประเภทต่างๆ อาทิ เฮลิคอปเตอร์ โดย หน่วยบินทางยุทธวิธีกองทัพบกที่ 4 และ กองร้อยบิน กองพลทหารราบที่ 5 การจัดแสดงอาวุธปืนใหญ่ขนาด 105 มิลลิเมตร และอาวุธปืนที่ใช้ในทางทหารประเภทต่างๆ จากกรมทหารราบที่ 15, กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 รวมทั้งการประลองฝีมือในสนามยิงปืน BB Gun ของ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105 ยุทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย และการแต่งกายย้อนยุคของทหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จาก มทบ.41 ยุทโธปกรณ์ทางการสื่อสาร ของกองพันทหารสื่อสารที่ 24 การบริการตรวจหาหมู่เลือดและการตกแต่งบาดแผลสมมุติ จาก รพ.ค่ายวชิราวุธ การแสดงบินผาดแผลงจากเครื่องบินสมรรถนะสูง “ กริพเพ่น ” ของ ทอ. โดย กองบิน 56 จ.สุราษฏร์ธานี สนุกสนานกับการผจญภัยบนสะพานเชือก และการสาธิตการดำรงชีพในป่า โดยกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 4 การสาธิตการใช้ร่มของทหารพลร่ม จากกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 4 การประกวดร้องเพลงของเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ณ เวทีกลาง ชิงเงินรางวัลจากกองทัพภาคที่ 4 เพื่อเป็นทุนการศึกษา โดยสมัครเข้าประกวดได้ภายในงาน การแสดงบนเวที และมีของแจก ของแถม และการร่วมสนุกกับกิจกรรมตามเต๊นท์ต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ### เที่ยวงานวันเด็กให้สนุก สุขใจ ต้องแวะไป ที่งานวันเด็กของกองทัพภาคที่ 4 ### #กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
เขียนโดย : วิศรุต สุวรรณพงศ์ 11-01-2561 เวลา 09:56:27 น.
 
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :  

Releted Link  
   


Untitled Document ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 (ศปส.ศปก.ทภ.4)
www.pr4army.com อีเมล์ pr4army@gmail.com โทรศัพท์ 075-383418 โทร.ทบ.40054